8372

"Mama, vojnici ubijaju djecu s malim mecima, zar ne?"

Hronološki prikaz događaja:


3 MART 1992

Bosna i Hercegovina je proglasila nezavisnost od SFRJ.

2 APRIL 1992

Opsada Sarajeva: Bosanski Srbi opsjedaju Sarajevo a time i započinju građanski rat.

14 APRIL 1992

Srpske snage preuzimaju kontrolu nad Istočnim Sarajevom.

17 MAJ 1992

Bosanskohercegovačke snage vraćaju Srebrenicu okupiranu od strane Srba, a desetine hiljada Bošnjaka, iz drugih dijelova Bosne, nalaze utočište u Srebrenici.16 APRIL 1993

Uprkos prijetnjama da će Srbi napasti grad, Vijeće sigurnosti UN-a, Rezolucijaom 819, proglašava Srebrenicu "zaštićenom zonom".

17 APRIL 1993

Kanadske trupe, Zaštitne snage Ujedinjenih nacija (UNPROFOR) dolaze u Srebrenicu.

8 MAY 1993

UN-a i NATO-a prisiljavaju Vladu Bosne i Hercegovine da zaključi Sporazum o demilitarizaciji Srebrenice.10 MART 1994

Nakon pregovora sa Srbima, kanadske trupe su zamijenjene sa holandskim bataljonom.7-9 JULI 1995

Srbi su napadaju "zaštićenu zonu". Prvi holandski vojnik je poginuo, a trideset ih je zarobljeno od strane Srba.

10 JULI 1995

Bosanske snage pružaju otpor.


10 JULI 1995

Karremans, holandski zapovjednik, je zatražio zračnu podršku od Ujedinjenih nacija da brane "zaštićenu zonu". Komadant UN-a GanJanvier isprva je odbio ali je kasnije taj zahtjev prihvaćen. Kada su Srbi zaustavili napade, Janvier je odgodio zračne napade do slijedećeg jutra i izjavivši da će zračni napadi ipak biti izvršeni na grad od strane 50 NATO borbenih aviona u 6:00 sati ujutro.DAN GENOCIDA DAY: 11 JULI 1995

9.00 - Karremans je obaviješten da je napravio “proceduralnu grešku”. On je zatražio da se obnovi zahtjev za vazdušnu podršku.

10.30 - Komandantu UN-a Gan Janvieru. Ustanovljeno je da NATO ratni avioni nemaju goriva, što bi značilo da se gorivo jedino može napuniti u Italiji.

11.00 - Gan Janvier je izrazio sumnju da li je zračni udar neophodan. Više od dvadeset hiljada izbjeglica, uglavnom žena i djece i bolesnih, odvedeni su u Potočare, oko pet kilometara udaljenih od Srebrenice.

14.40 - Holandija je preuzela inicijativu i dva holandska F-16 borbena aviona bombardirali su srpske položaje. Srpska vojska je prijetila da će ubiti zarobljene Holandske vojnike da će i time uspjela zaustavtii slijedeći zračni napad.


16.15 - Ratko Mladić je otišao u Srebrenicu i tvrdio da je Srebrenica srpski grad i da je danas "nacionalni praznik” za Srbe. Govorio je, dok je sve zabilježeno kamerom da je vrijeme osvete za Turke i janjičare došlo, . U to vrijeme, pet hiljada izbjeglica bili su u Srebrenici i dvadeset hiljada u susjednim područjima.

16.45 - Srbi su ušli u Potočare, gdje je bilo hiljade civila.

20.30 - Mladić je sazvao sastanak sa Karremans-om. Karremans je zatražio hranu i lijekove za civile. Mladić je kao prijetnju pitao holandskog zapovjednika da li ima ženu i djecu i želi li ih vidjeti.

20.45 - Holandski vojnici i njihov komandant Karremans su predali “zaštićenu zonu” i hiljade nevinih ljudi povjereni pod zaštitu srpskim snagama i napustili “zaštićenu zonu”.

23.45 - Mladić i Krstić su se sastali sa muslimanskim Srebreničanima, Mladić je zatražio da uzmu sve oružje i dodao: "Vaš Allah vam ne može pomoći, ali Mladić može."


12 JULI 1995

Autobusi su došli na muslimansku teritoriju da odvedu izbjeglice, ali Srbi su odvajali muškarce između 12-77 godina starosti I rekli im da ih odovde na ispitivanje.

13 JULI 1995

Srpski vojnici su pucali na Bošnjake koji su bježali prema brdima I stotine njih je ubijeno, dok je četiri stotine ljudi zaklano u Bratuncu. U ponoć je pet hiljada izbjeglica koji su bili pod zaštitom holandskih vojnika predato Srbima I gotovo su svi ubijeni. Kao odgovor na ovu “uslugu”, trinaest holandskih vojnika je pušteno.

16 JULI 1995

Srpski vojnici su ubili 8372 bosanska muslimana u roku od 5 dana na teritoriji koja je bila deklarirana kao “zaštićena zona” od strane UN-a I trebala je biti odbranjena od strane holandskog bataljona.MART 2003

600 žrtava genocida su, 8 godina nakon genocida, sahranjeni u Potočarima.

11 JULI 2010

Turski Premijer Erdogan je, nakon prisustvovanja komemoraciji u Srebrenici, otišao u Srbiju I kako prenose bliski izvori, izjavio da Mladić treba biti uhapšen I procesuiran.

MART 2011

Turska je poslala komisiju u Srbiju I pojačala pritisak u vezi sa Mladićevim hapšenjem.

26 MAJ 2011

Ubica I ratni zločinac, Ratko Mladić, je uhapšen I poslan u Lahey. Protest u Beogradu..


JULI 2012

Identifikovano je samo 6241 žrtva.

JULI 2014

6241 žrtava je sahranjeno.

JULI 2015

Turska je ponudila da prihvati srebrenički masakr kao “genocid” u Vijeću sigurnosti UN-a, ali je Rusija kao stalni član UN-a uložila veto na tu rezoluciju.

JULI 2015

BBC je objavio da su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo I Francuska blokirali zračnu podršku I “zažmirili” na masakr počinjen od strane Srba zbog “tajnog ugovora” između njih.


11 JULI 2015

Srpski premijer, Aleksandar Vučić, posjetio je Srebrenicu. Dočekala je od članica udruženja “Majki Srebrenice” koja je izgubila porodicu u genocidu. Ona je stavila “cvijet Srebrenice” koji je simbol genocida, na njegov sako, pružajući historijsku lekciju cijelom svijetu. Iako je Vučić je bio član Srpske radikalne stranke I prije par dana genocida je izjavio da će za jednog ubijenog Srbina biti ubijeno stotinu muslimana. Zbog njegove posjete Srebrenici, došlo je do nereda izazvanih od strane nacionalista, u Beogradu I Nišu.

11 JULI 2016

Skoro 1200 žrtava nisu identifiikovani I sahranjeni. Bošnjaci traže pravdu već 21 godinu.